OSBORN INTERNATIONAL SRL

TERMENII SI CONDITIILE DE VANZARE

 

1. Dispozitii obligatorii.
(a) Generalitati. Acest document este o oferta sau o contra-oferta realizata de catre Osborn International SRL (“Vanzatorul”), pentru vanzarea bunurilor si/sau serviciilor care sunt identificate in acest document (“Produsele”) catre cumparatorul identificat in acest document (“Cumparatorul”) in conformitate cu acesti Termeni si Conditii ale Vanzarii (“Termenii si Conditiile”), iar aceasta nu este o acceptare a vreunei oferte facute de Cumparator. Toate vanzarile de la Vanzator catre Cumparator sunt supuse si sunt expres conditionate de acceptarea acestor Termeni si Conditii. Vanzatorul se opune prin prezenta la termeni si conditii suplimenentare sau diferite, si notifica Cumparatorul ca Vanzatorul nu este dispus sa vanda conform altor termeni sau conditii decat acesti Termeni si Conditii. Acesti Termeni si Conditii si termenii si conditiile suplimentare cuprinse sau atasate acestui document, astfel cum sunt modificate prin cantitatile si datele de expediere convenite (impreuna, “Contractul”), reprezinta intregul contract intre Vanzator si Cumparator cu privire la obiectul tranzactiilor descrise in prezentul; nu exista conditii cu privire la prezentul Contract care nu sunt exprimate aici. Acceptarea ofertei de catre Cumparator este limitata la acesti termeni, intelegeri si conditii continute in prezenta oferta. ACEST CONTRACT (INCLUZAND TOATE ARTICOLELE INCLUSE IN MOD EXPRES PRIN REFERINTA) CONSTITUIE EXPRESIA FINALA A TERMENILOR DINTRE VANZATOR SI CUMPARATOR IN CEEA CE PRIVESTE PRODUSELE SI ESTE O DECLARATIE COMPLETA SI EXCLUSIVA A ACESTOR TERMENI. ORICE TERMENI, CONDITII, NEGOCIERI, INTELEGERI CARE NU SUNT CONTINUTE IN ACEST CONTRACT NU AU NICIO FORTA JURIDICA ORI EFECT, CU EXCEPTIA CELOR FACUTE IN SCRIS SI SEMNATE DE VANZATOR SAU CUMPARATOR. Reprezentantii de vanzari ai Vanzatorului nu au autoritatea sa schimbe, modifice ori altereze termenii acestui Contract.
(b) Acceptarea. Cumparatorul va fi considerat a fi acceptat neconditionat aceasta oferta si termenii si conditiile din prezentul la momentul indeplinirii oricaruia dintre urmatoarele evenimente: (a) Primirea de catre Vanzator a unei copii a Contractului (sau orice alt document in care se face referire la acesta ori in care acesta este atasat) semnat de catre Cumparator, (b) Plata de catre Cumparator a oricarei sume datorate in temeiul Contractului, (c) Livrarea catre Vanzator a oricarui material care urmeaza sa fie furnizat de catre Cumparator, (d) Livrarea de Produse de catre Vanzator, (e) Lipsa unei notificari din partea Cumparatorului catre Vanzator cu privire la contrariul in termen de zece zile de la primirea prezentului Contract (sau orice alt document in care se face referire la acesta sau in care acesta este atasat) sau (f) orice alt eveniment ce constituie acceptare conform legii aplicabile in vigoare.
(c) Legislatia aplicabila. Acest contract va fi guvernat si interpretat in conformitate cu legea interna a Romaniei. Nici prezentul Contract si nici vanzarile in temeiul prezentului nu vor fi guvernate de dispozitiile Conventiei Natiunilor Unite asupra Contractelor de vanzare internationala de marfuri. Orice actiune, revendicare, proces sau cerere a Cumparatorului care se presupune ca decurge din sau este in legatura cu termenii Contractului sau relatia dintre parti trebuie sa fie adusa in fata unei instante judecatoresti din Romania. Ambele parti recunosc in mod irevocabil si sunt de acord cu competenta respectivei instante.
(d) Independenta clauzelor; Renuntare. Nulitatea sau inaplicabilitatea oricaror dispozitii ori clauze ale prezentului Contract nu trebuie sa afecteze valabilitatea oricaror alte dispozitii sau clauze din prezentul Contract. Vanzatorul isi rezerva dreptul sa corecteze erorile de redactare ori erorile similare referitoare la pret ori orice alta clauza din Contract. In cazul in care niciuna dintre parti nu va insista, in unul sau mai multe cazuri, asupra executarii oricarui termen, acord ori conditie a prezentului Contract, acest lucru nu va fi interpretat ca o renuntare ori abandonare a vreunui drept acordat in prezentul Contract ori a executarii viitoare a acestui termen, acord sau conditie.
(e) Conformitatea cu legile. Cumparatorul este de acord sa se conformeze cu legile si reglementarile aplicabile cumpararii, transportului, folosirii, depozitarii, vanzarii, inchirierii si/sau eliminarii Produselor.
 
2. Livrarea.
(a) Generalitati. Vanzatorul va livra Produsele in sistem FCA (Incoterms 2010) la punctul de livrare. Toate riscurile pierderii, deteriorarii ori intarzierii si titlul Produselor, vor trece de la Vanzator la Cumparator la livrarea de catre Vanzator a produselor in sistem Incoterms FCA (Incoterms 2010)la punctul de livrare. Expedierile partiale vor fi permise. Cumparatorul va accepta o variatie in plus sau minus cu maximum 15% din cantitatea comandata, care trebuie platita si permisa proportional.
(b) Datele de livrare. Toate datele livrarii sunt aproximative. Datele livrarii oferite de catre Vanzator se bazeaza pe primirea rapida a tuturor informatiilor necesare cu privire la comanda. Vanzatorul va folosi eforturi rezonabile pentru a respecta datele livrarii, dar nu garanteaza indeplinirea acestor termene. Nerespectarea de catre Vanzator a termenelor de livrare nu constituie un motiv de anulare si/sau motiv pentru daune de orice fel. Livrarea la timp nu este esentiala.
(c) Intarzierile la livrare. Orice intarziere la livrare din cauza unor cauze exterioare controlului rezonabil al Vanzatorului, ori din cauza oricaror cauze mentionate in continuare, va prelungi termenul de livrare cu o perioada egala cu durata unei astfel de intarzieri. In cazul unei intarziere la livrare solicitata de Cumparator sau cauzata de (a) incapacitatea Cumparatorului de a furniza instructiuni adecvate, (b) incapacitatea Cumparatorului de a organiza preluarea, (c) incapacitatea Cumparatorului de a furniza sau de a aproba datele necesare in timp util, (d) modificarile solicitate de Cumparator, sau (e) incapacitatea Cumparatorului de a furniza documente sau materiale necesare pentru ca Vanzatorul sa efectueze livrarea, Vanzatorul va stoca toate Produsele pe riscul si cheltuiala Cumparatorului. Cumparatorul trebuie sa plateasca toate costurile depozitarii si cheltuielile la cererea Vanzatorului.
(d) Reclamatii. Reclamatiile pentru lipsa sau alte erori trebuie sa fie adresate in scris Vanzatorului in termen de 10 zile dupa livrarea marfii. Nerespectarea termenului de notificare va constitui acceptare neconditionata si o renuntare la toate cererile de acest fel de catre Cumparator.
(e) Comenzi. Cumparatorul se va asigura ca comenzile sale sunt primite de catre Vanzator in termenul minim si in cantitatile (acolo unde este cazul) indicate in dispozitia aplicabila ori in alta comunicare a Vanzatorului. Comenzile Cumparatorului ori ordinele de schimbare stabilite de comun acord vor fi supuse tuturor dispozitiilor din prezentul Contract, indiferent daca comanda sau ordinul de modificare prevede astfel.
 
3. Pret.Taxe.
(a) Pret. Cu exceptia cazului in care preturile sunt indicate in prezentul Contract, pretul trebuie sa fie cel mai mare dintre pretul indicat in cel mai recent document catre Cumparator, pretul de piata care prevaleaza, lista de preturi a Vanzatorului sau ultimul pret practicat intre Vanzator si Cumparator pentru Produse. Daca nu se prevede altfel in prezentul Contract, preturile sunt in moneda mentionata pe factura, sistemul FCA (Incoterms 2010) punctul de livrare. Preturile pot creste in functie de orice eveniment sau cauza care influenteaza pretul sau disponibilitatea materialelor sau consumabilelor, dar fara a se limita la, ratele de schimb valutar, cresteri ale costului materiilor prime, inflatia si cresteri ale fortei de munca si alte costuri de productie si furnizare.
(b) Taxe. Cumparatorul va plati sau va rambursa Vanzatorului, la cerere, toate impozitele, taxele si costurile, inclusiv, taxa de producator, taxa de ocupare pentru vanzatori cu amanuntul, taxa de utilizare, taxa de vanzari, accize, taxa pe valoare adaugata, redevente, taxa de agent vamal sau taxa de broker, comisionul de testare si inspectie, costurile de transport, de asigurare, taxe consulare sau orice alte taxe, redevente sau costuri de orice natura, inclusiv dobanzile impuse, in legatura cu sau masurate prin orice tranzactie intre Vanzator si Cumparator, in plus fata de preturile comunicate sau facturate.
 
4. Termenii de plata.
(a) Generalitati. Daca nu este specificat altfel in prezentul Contract, plata se va face la 100% din valoarea facturii, in termen de 30 de zile de la livrarea facturii de catre Vanzator.
(b) Drepturile Vanzatorului. Fara a aduce atingere celor de mai sus, termenii de plata pentru toate comenzile sunt supuse aprobarii departamentului de credit al Vanzatorului. In cazul in care Cumparatorul nu plateste Vanzatorului orice suma datorata in temeiul prezentului Contract sau oricarui alt acord la momentul scadentei sau daca Cumparatorul nu isi executa obligatiile in temeiul prezentului, Vanzatorul poate, fara nicio raspundere fata de Cumparator si fara a aduce atingere altor remedii legale ale Vanzatorului, (i) inceta obligatiile Vanzatorului in temeiul prezentului Contract, (ii) sa declare scadente si platibile imediat toate obligatiile Cumparatorului fata de Vanzator, (iii) schimba conditiile de creditare (inclusiv, dar fara a se limita la, necesitatea platii in avans) cu privire la orice lucrari suplimentare, (iv) suspendarea sau intreruperea oricarei lucrari suplimentare si/sau (v) reluarea posesiei asupra Produselor, in masura permisa de legea aplicabila. Cumparatorul accepta sa restituie Vanzatorului toate costurile si taxele, inclusiv, dar fara a se limita la, onorariile avocatiilor si taxele de reintrare in posesie, suportate de catre Vanzator in colectarea oricaror sume datorate de Cumparator Vanzatorului. Cumparatorul accepta sa plateasca o dobanda penalizatoare de 1,5% pe luna, ori suma maxima permisa de lege (daca este mai mica), din toate sumele care nu sunt platite integral la scadenta, platibila la cererea Vanzatorului. Cumparatorul nu va compensa sumele datorate Vanzatorului cu pretentiile impotriva Vanzatorului.
 
5. Anulare, Modificare si Returnare.
(a) Anulare. Toate Produsele nelivrate pot fi anulate de catre Cumparator numai cu aprobarea scrisa a unui reprezentant autorizat al Vanzatorului. In cazul unei anulari a unei comenzi de catre Cumparator, Cumparatorul va plati Vanzatorului costurile si cheltuielile sale rezonabile, plus rata de profit uzuala a Vanzatorului pentru lucrari similare.
(b) Modificari. Cumparatorul nu poate altera sau modifica comanda sau orice parte a acesteia fara acordul prealabil in scris al Vanzatorului. Vanzatorul isi rezerva dreptul sa modifice pretul, termenii de plata sau datele de livrare pentru orice Produse afectate de alterari si modificari.
(c) Returnare. Niciun Produs nu poate fi returnat la Vanzator fara acordul sauprealabil in scris, iar Produsele pot fi returnate doar in conditiile si termenii specificati in acest acord de autorizare. Produsele returnate trebuie sa fie de fabricatie curenta, neutilizate, in stare adecvata pentru revanzare si ambalate in siguranta pentru a ajunge la Vanzator fara a se deteriora. Orice cost suportat de catre Vanzator pentru a pune produsele in conditiile de prima clasa vor fi suportate de Cumparator.
 
6. Limitarea garantiei
(a) Limitarea garantiei. Vanzatorul garanteaza Cumparatorului ca Produsele sale nu vor avea defecte semnificative in manopera si in materiale in conditii normale de utilizare si intretinere pentru o perioada de 90 de zile de la data livrarii Produselor de catre Vanzator (“Perioada de garantie”). Nu exista NICIO GARANTIE in caz de daune in tranzit, neglijenta, abuz, utilizare anormala, folosire gresita, accidente, uzura normala, deteriorare din cauza elementelor naturale sau de mediu, nerespectarea instructiunilor Vanzatorului sau instalare, depozitare sau intretinere improprie. Aceasta garantie nu acopera piesele furnizate, dar nu produse sau fabricate de catre Vanzator, iar singura obligatie a Vanzatorului in ceea ce priveste asemenea parti se limiteaza la cesionarea sau transferarea catre Cumparator a oricarei garantii scrise acordata Vanzatorului de catre producatorul de astfel de piese in masura in care o astfel de garantie poate fi in mod rezonabil cesionata sau transferata. Cu toate acestea, Vanzatorul nu garanteaza faptul ca producatorul va respecta oricare dintre termenii garantiei acordate de catre acest producator.
(b) Remedii. Singura obligatie a Vanzatorului in temeiul acestei garantii (si singurul remediu al Cumparatorului) va fi, la primirea unei notificari scrise, in mod prompt, din partea Cumparatorului in timpul Perioadei de Garantie cu privire la orice incalcare, la alegerea Vanzatorului, repararea sau inlocuirea fara niciun cost, FCA (Incoterms 2010) locatia Vanzatorului, a oricarui Produs defect sau a oricarei parti din Produs expres garantata de catre Vanzator prin prezentul cu privire la defecte si apreciata de catre Vanzator a fi defecta si acoperita de catre garantie ori de catre creditul Cumparatorului pentru pretul de achizitie platit pentru astfel de Produse sau parti din Produse.
IN MASURA MAXIM PERMISA DE LEGE, VANZATORUL NU VA FI RESPONSABIL FATA DE CUMPARATOR, SAU PENTRU ORICINE RECLAMA IN NUMELE CUMPARATORULUI, PENTRU ORICE ALTA OBLIGATIE ORI RASPUNDERE, INCLUSIV, DAR FARA A SE LIMITA LA, OBLIGATII SAU RASPUNDERI CARE REZULTA DIN INCALCAREA CONTRACTULUI SAU A GARANTIEI, NEGLIJENTA SAU ORICE DELICT SAU ORICE ALTA TEORIE CU PRIVIRE LA RASPUNDERE, CU PRIVIRE LA PRODUSE SAU FAPTELE SAU OMISIUNILE VANZATORULUI. Aceasta garantie acopera numai inlocuirea ori repararea Produselor defecte ori a unor parti ale acestora la locatia Vanzatorului si nu include costul de deplasare pe teren si cheltuielile de trai, munca, inspectie, indepartarea sau instalarea de noi Produse sau parti de intretinere normala.
(c) LIMITAREA DAUNELOR. IN NICIUN CAZ VANZATORUL NU VA FI RESPUNZATOR PENTRU DAUNE INCIDENTE, DAUNE COMPENSATORII, PUNITIVE, DAUNE INDIRECTE, SPECIALE SAU ALTE DAUNE. RASPUNDEREA TOALA A VANZATORULUI CU PRIVIRE LA UN PRODUS DEFECT SI CU PRIVIRE LA PREZENTUL CONTRACT VA FI LIMITATA LA SUMELE DE BANI PLATITE DE VANZATOR PENTRU ACEL PRODUS DEFECT.
(d) Nicio renuntare sau cheltuieli suplimentare. Orice asistenta pe care Vanzatorul o acorda sau o obtinepentru Cumparator in afara termenilor, limitarilor sau excluderilor acestei garantii nu va constitui o renuntare la termenii, limitarile sau excluderile acestei garantii limitate, iar aceasta asistenta nu va prelungi sau reinnoi garantia. Vanzatorul nu va rambursa Cumparatorului cheltuielile suportate de acesta in repararea, corectarea ori inlocuirea oricaror produse defecte, cu exceptia celor suportate de Vanzator cu consimtamantul sau anterior in scris.
 
7. RENUNTAREA LA ALTE GARANTII.
VANZATORUL SI CUMPARATORUL SUNT DE ACORD CA GARANTIILE EXPRESE DIN SECTIUNEA PRECEDENTA SUNT EXCLUSIVE SI INLOCUIESCORICE ALTE GARANTII (INCLUSIV, DAR FARA A SE LIMITA LA, ORICE GARANTII IMPLICITE PRIVIND VANDABILITATEA SAU ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP). PRIN PREZENTUL VANZATORUL DECLINA SI EXCLUDE ORICE ALTA GARANTIE. Orice descrierea orala sau scrisa a Produselor are unicul scopde a identifica Produsele si nu va fi interpretata ca o garantie expresa. Inainte de a utiliza sau de a permite utilizarea Produselor, Cumparatorul va determina daca Produsele sunt adecvate pentru utilizarea prevazuta si Cumparatorul isi asuma toate riscurile si raspunderea in legatura cu aceasta utilizare.
 
8. Date de inginerie.
Toate datele de inginerie, informatiile de proiectare, conceptele si desenele de inginerie si de executie utilizate in completarea acestei comenzi sunt si vor ramane proprietatea Vanzatorului. Cumparatorul nu va copia, reproduce, distribui, publica sau comunica niciunei terte parti aceste date fara permisiunea prealabila scrisa a unui reprezentant autorizat al Vanzatorului. Prin prezentul, Vanzatorul ii acorda Cumparatorului permisiunea de a distribui informatii cu privire la produssau informatii despre operare si intretinere catre utilizatorul final.
 
9. Incalcarea brevetelor si Defectele in specificatiile Cumparatorului. Comenzile pregatite conform cu specificatiile, desenele, modelele sau descrierile Cumparatorului sunt efectuate numai cu intelegerea ca Cumparatorul va despagubi si va exonera de raspundere Vanzatorul pentru oricare si toate daunele suferite de Vanzator, inclusiv, dar fara a se limita la, onorariile rezonabile ale avocatilor, care rezulta din orice actiune sau actiune iminenta impotriva Vanzatorului pentru: (a) incalcarea brevetelor sau a drepturilor de proprietate ale oricarei alte persoane, sau (b) pagubele aduse persoanelor sau proprietatii, inclusiv moartea, cu privire la defectele din specificatiile, desenele, modelele sau descrierile Cumparatorului.
 
10. Despagubire si Asigurare.
(a) Despagubire. Prin prezentul Cumparatorul comunica si este de acord sa despagubeasca, sa apere si sa exonereze Vanzatorul, actionarii, directorii, agentii, angajatii, afiliatii, succesorii, cesionarii si furnizorii terti ai acestuia (“Partile Despagubite ale Vanzatorului”) pentru si impotriva oricaror sau tuturor reclamatiilor directe si indirecte, obligatiilor, actiunilor, cauzelor de actiuni, raspunderilor, pierderilor, proceselor, cererilor, amenzilor, penalitatilor, hotararilor, omisiunilor, daunelor ori cheltuielilor de orice fel, inclusiv, dar fara a se limita la, onorariile avocatilor (“Daune”), suportate de catre sau impotriva Vanzatorului sau impotriva oricareia dintre Partile Despagubite ale Vanzatorului aparute din cauza, in legatura cu, rezultand din sau cu privire la: (1) denaturari, incalcarea garantiilor, reprezentarilor, acordurilor sau conventiilor continute in prezentul Contract sau in lege de catre Cumparator sau de catre actionarii, membrii, directorii, conducatorii, ofiterii, angajatii, afiliatii, reprezentanii, agentii, succesorii sau cesoinarii Cumparatorului (“Partile Cumparatorului”), sau (ii) orice deteriorare sau distrugere a proprietatii, ranirea ori decesul persoanelor, cauzate sau presupuse a fi cauzate, in totalitate sau partial, prin orice actiune intentionata, imprudenta, neglijenta sau orice actiune (sau omisiune) a Cumparatorului sau a oricarei Parti a Cumparatorului, sau (iii) pierderi, daune sau vatamari cauzate de Produsele Cumparatorului, specificatiile, desenele, aprobarile sau instructiunile furnizate de catre Cumparator Vanzatorului, sau din cauza aplicarii sau utilizarii necorespunzatoare a Produselor sau in orice alt mod. Inainte de asolutiona orice cerere, Cumparatorul va oferi Vanzatorului oportunitatea de a participa la pregatirea apararii si/sau tranzactionarea cererii. Cumparatorul nu va incheia o tranzactie cu privire la o cerere fara acordul scris al Vanzatorului. In cazul oricarei retrageri de pe piata care afecteaza Produsele, Vanzatorul are dreptul sa controleze procesul de retragere si Cumparatorul va coopera pe deplin cu Vanzatorul in legatura cu retragerea.
(b) Asigurare. Cumparatorul va mentine in vigoare in orice moment pe parcursul derularii acestui Contract, precum si pentru o perioada ulterioara de trei ani, asigurare pentru raspundere civila generala, care include (fara limitare) acoperirea pentru autovehiculele folosite in scop de afaceri, de tranzit si a altor responsabilitati legate de transport, raspunderea pentru vatamare corporala, raspunderea pentru prejudiciul personal, raspunderea pentru pagube materiale, furt, raspunderea pentru prejudiciul cauzat de publicitate, platile medicale, raspunderea pentru produse si acoperirea pentru produse finite si operatiunile finite, asigurarea pentru compensarea lucratorilor si asigurarea pentru raspundere contractuala incorporate in politica Cumparatorului de asigurare pentru raspundere civila generala care acopera apararea si acordul de despagubire si alte obligatii ale Cumparatorului potrivit prezentului Contract.
 
11. Informatii confidentiale.
Cumparatorul recunoaste ca toate secretele comerciale, desenele, specificatiile si alte Informatii Confidentiale (asa cum sunt definite mai jos) care pot fi comunicate acestuia de catre Vanzator, atat in timpul, cat si dupa expirarea sau incetarea prezentului Contract pentru orice motiv, vor ramane permanent proprietatea exclusiva a Vanzatorului si Cumparatorul nu va dobandi niciun interes cu privire la acestea. “Informatia confidentiala” inseamna toate cunostintele si informatiile dezvaluite de catre Vanzator Cumparatorului oral sau in scris, sau dobandite de catre Cumparator prin observatie, cu privire la produsele Vanzatorului, tehnologie, inventii, formule, know-how, servicii, previziuni, metode de vanzare, planuri de afaceri, liste de clienti, uzantele si cerintele clientilor, informatii financiare, planuri de afaceri, strategii si relatii viitoare de afaceri, cu exceptia unor astfel de informatii care: (i) faceau deja parte din domeniul public la momentul dezvaluirii de catre Vanzator; (ii) devin parte din domeniul public fara vina Cumparatorului (dar numai dupa si numai in masura in care este publicat sau devine in alt mod parte din domeniul public); (iii) au fost in posesia Cumparatorului inaintea dezvaluirii de catre Vanzator si nu au fost obtinute, in mod direct sau indirect, de la Vanzator sau de la un tert, care avea o obligatie continua de confidentialitate fata de Vanzator, sau (iv) sunt primite (dupa divulgarea de catre Vanzator) de catre Cumparator de la o terta persoana care nu a cerut Cumparatorului sa pastreze confidentialitatea si nu le-a dobandit direct sau indirect de la Vanzator sub obligatia continua de confidentialitate. Cu exceptia cazului in care este necesara pentru indeplinirea obligatiilor care ii revin potrivit prezentului Contract, Cumparatorul nu trebuie sa utilizeze sau sa dezvaluie nicio astfel de Informatie Confidentiala, dar va folosi gradul maxim de diligenta solicitat conform prezentului Contract sau acelasi grad de diligenta pe care il manifesta cu privire la propriile secrete comerciale si informatii confidentiale. La expirarea sau incetarea prezentului Contract pentru orice motiv, Cumparatorul, in termen de 15 zile, va preda Vanzatorului toate planurile, desenele, specificatiile, schitele, imaginile, filmele, casetele, discurile de calculator, literatura de specialitate, mostrele, documentele, alte obiecte tangibile si toate copiile ale acestora cu privire la secretele comerciale si alte Informatii Confidentiale si cu privire la a toate bunurile Vanzatorului.
Cumparatorului ii va fi permis sa distruga, mai degraba decat sa returneze, toate analizele, extrasele si rezumatele intocmite de Cumparator care contin Informatii Confidentiale, si o astfel de distrugere va fi certificata in scris Vanzatorului de catre un reprezentant autorizat al Cumparatorului, care a supravegheat o astfel de distrugere. Nicio prevedere din prezentul Contract nu va fi interpretata pentru a limita sau pentru a nega prevederile legale aplicabile la delicte sau secrete comerciale in cazul in care ofera o protectie mai mare Vanzatorului decat dispozitiile din prezentul Contract.
 
12. Cesiunea.
Niciuna dintre parti nu poate cesiona sau transfera prezentul Contract sau orice alt interes sau obligatie din prezentul fara acordul prealabil scris al celeilalte parti; cu toate acestea, Vanzatorul poate cesiona, fara acordul Cumparatorului, prezentul Contract si interesele sale catre orice afiliat sau catre orice entitate succesoare Vanzatorului si/sau poate sa isi execute obligatiile prin intermediul subcontractorilor. Sub rezerva celor de mai sus, acesti termeni si conditii sunt obligatorii pentru si in beneficiul partilor si al succesorilor si cesionarilor acestora.
 
13. Contractant independent.
Cumparatorul este un contractant independent si nici Cumparatorul si nici un alt angajat ori agent al acestuia nu poate fi considerat un angajat sau un agent al Vanzatorului. Nici Cumparatorul si nici angajatii sau agentii nu sunt autorizati sa suporte nicio obligatie sau sa faca nicio primisiune sau declaratie in numele Vanzatorului.
 
14. Forta Majora.
Vanzatorul nu va raspundepentru intarzierea in livrare sau pentru imposibilitatea de a completa comenzile sau alta neexecutare si dauna in cazul in care acestea au fost cauzate de un act de forta majora, razboi, dezastru major, terorism, actiuni infractionale ale tertilor, insurectie, revolta, inundatii, cutremur, incendiu, greva, blocaj sau alte tulburari de munca, intarziere a operatorilor de transport, lipsa de combustibil, energie, materiale sau consumabile, operarea unor statute, legi, reguli sau hotarari ale oricarei instante sau guvern, cereri pentru bunuri care depasesc oferta disponibila a Vanzatorului sau orice alta cauza in afara controlului Vanzatorului. In cazul oricarei intarzieri in livrare, incapacitate de a completa comenzile sau alta neexecutare sau dauna cauzata de oricare dintre cele de mai sus, Vanzatorul poate, la alegerea sa si fara nicio raspundere, sa calculeze proportional livrarile, sa inceteze Contractul sau orice parte a acestui Contract si/sau sa extinda orice data la care executarea este datorata.
 
15. Clauze care supravietuiesc.
Dispozitiile din sectiunile 1, 4, 9, 10, 11, 12 si 16 precum si garantia si limitarile de prejudicii din sectiunea 6 si 7, si orice alta dispozitie a carei executare sau eficienta supravietuieste in mod natural, vor supravietui dupa expirarea sau incetarea acordului intre parti pentru orice motiv. Toate remediile Vanzatorului in temeiul prezentului Contract sunt cumulative si nu exclud orice alte cai de atac valabile prevazute in lege, in contract sau in echitate.
 
16. Fiecare Parte a prezentului Contract confirma ca a primit asistenta juridica independenta cu privire la chestiunile continute in acest Contract, inclusiv prevederile acestei clauze si ca a negociat, a inteles si este de acord cu drepturile si obligatiile sale in temeiul Contractului. Cumparatorul si Vanzatorul iau in mod expres la cunostinta si sunt de acord ca au negociat termenii si conditiile acestui Contract (inclusiv orice alt acord, document sau clauze la care se face referire in acesta) si ca orice prevedere continuta in prezentul cu privire la care exista o problema de interpretare, validitate sau constructie nu va fi interpretata in detrimentul celui care a propus clauza in temeiul ca aceasta parte sau avocatul acesteia a fost cel care a propus, ci va fi interpretata in conformitate cu intentia partilor, astfel cum este evidentiat in prezentul.
 
17. Cumparatorul garanteaza in continuare Vanzatorului faptul ca a citit si a inteles continutul acestui Contract si ca este familiarizat cu si intelege oricare si toate conceptele legale si de alta natura in temeiul legii aplicabile prevazuta la sectiunea 1 (c).
 
18. CUMPARATORUL DECLARA IN MOD EXPRES CA A CITIT SI A INTELES TERMENII SI CONDITIILE INCLUSE IN CONTRACT SI ESTE DE ACORD SA FIE TINUT OBLIGAT DE PREVEDERILE ACESTUI CONTRACT (PRECUM SI ALE ORICAROR ACORDURI, DOCUMENTE SAU TERMENI SI CONDITII MENTIONATE IN ACESTA), IN SPECIAL PREVEDERILE REFERITOARE LA: SECTIUNEA 1 (c) (LEGEA APLICABILA), SECTIUNEA 1 (d) (INDEPENDENTA CLAUZELOR; RENUNTARE), SECTIUNEA 4 (TERMENII DE PLATA), SECTIUNEA 6 (GARANTIE LIMITATA), SECTIUNEA 7 (RENUNTAREA LA ALTE GARANTII), SECTIUNEA 11 (DESPAGUBIRE SI ASIGURARE).
 
Versiunea 10-2016